KSIĘGOWOŚĆ

ANAFOSTERI dedykuje swoim klientom kompleksowe rozwiązania w zakresie usług księgowych

 
 
 
           
     
     1. Prowadzenie ksiąg
   2. Wystawianie faktur
   3. Ewidencja środków trwałych,
       WNiP, wyposażenia
   4. Rozliczanie transakcji
       wewnątrzunijnych
   5. Import, eksport
   6. Sporządzanie deklaracji
       i wysyłanie elektronicznie do
       urzędu
   7. Sprawozdania GUS
   8. Wydruki archiwalne
   9. Raporty na potrzeby klienta
 10. Reprezentacja przed
       US i ZUS
     1. Bilans
   2. Rachunek Zysków i Strat
   3. Rachunek Przepływów
       Pieniężnych
   4. Zestawienie Zmian w Kapitale
       Własnym
     1. Polityka Rachunkowości
   2. Plan kont
   3. Analizy finansowe
   4. Rozliczenia Roczne PIT
     


FORMULARZ ZAPYTANIA

e-Księgowość

ANAFOSTERI za pomocą systemu COMARCH OPT!MA oferuje również swoim klientom

 
 
       
   
     - Innowacyjne możliwości
     wymiany dokumentacji za
     pośrednictwem Internetu oraz
     dedykowanych serwerów.
   - Bezpieczeństwo przesyłanych
     danych.
   - Ułatwienie i przyśpieszenie
     przekazu dokumentów
 
Nieograniczony dostęp do swoich danych przez 24h na dobę z „dowolnego miejsca na ziemi”
   

Tel.: (22) 254-75-78
e-mail:biuro@anafosteri.com

Godziny otwarcia
Poniedziałek - Piątek
9.00 - 17.00

 

USŁUGI KSIĘGOWE
USŁUGI KADROWO PŁACOWE
KANCELARIA PRAWNA
POZOSTAŁE